Vi säljer närproducerat Svenskt disk och rengöringsmedel

En stor del av våra disk, rengöringsmedel, hygienpapper och städprodukter är miljömärkta

I samarbete med lokala väletablerade svenska kemifabriker tillgodoser vi utvecklingen av innovativa produkter genom miljö och kvalitetscertifiering enligt standardena ISO 14001 och ISO 9001:2000

Genom att planera insatserna för service och leveranser så sparar vi både på bränsle och miljö 

Vi använder oss av Okq8 Neste My Förnybar Diesel (HVO100) i våra nyaste transportbilar som är tillverkat av förnybara råvaror vilket sänker koldioxidutsläppen/växthusgasutsläppen upp till 90% jämfört med vanlig diesel  

Övriga transportbilar använder OKQ8 GoEasy Diesel Extra som innehåller minst 40% förnybara biodrivmedel och ger sänkt koldioxidutsläpp

Transporter till vårt lager sker miljöeffektivt genom optimerad samlastning som ger minskade miljöutsläpp samt höjer kvaliteten i form av snabbare leveranser och ökad spårbarhet

Fabriken samarbetar med Världsnaturfonden, WWF, gällande deras kampanj “Rädda Östersjön!”.

Ett av de största miljöhoten mot Östersjön är den kraftiga övergödningen. Övergödning i dessa sammanhang innebär ett överskott av näringsämnen, främst kväve och fosfor, som leder till syrebrist och giftig algblomning.

Mängden näringsämnen som tillförs Östersjön har ökat kraftigt de senaste årtiondena, varför vår fabrik har fattat beslut om att helt avskaffa användandet av fosfater och fosforsyra i våra produkter. För att på så sätt bidra till att rädda vårt unika hav.

Picture from www.freedigitalphotos.net/
Totalsumma:
    Till kassan